eBook PDF / e-Pub Kosmologie in de Westerse cultuur: Historisch-kritisch essay

Kosmologie in de Westerse cultuur: Historisch-kritisch essay (Rating: 3.27 - 5642 votes)

Reading books Kosmologie in de Westerse cultuur: Historisch-kritisch essay PDF online books Kosmologie in de Westerse cultuur: Historisch-kritisch essay by Desiree Martin with other formats. Download and Read Online books Kosmologie in de Westerse cultuur: Historisch-kritisch essay Online Desiree Martin, its easy way to download Kosmologie in de Westerse cultuur: Historisch-kritisch essay books for multiple devices. Max Wildiers full text books
Title:Kosmologie in de Westerse cultuur: Historisch-kritisch essay
Format Type:Ebook
Author:
Publisher:DNB/Pelckmans
ISBN:9028913637
ISBN 13:
Number of Pages:344
Category:

Kosmologie in de Westerse cultuur: Historisch-kritisch essay by Max Wildiers

PDF, EPUB, MOBI, TXT, DOC Kosmologie in de Westerse cultuur: Historisch-kritisch essay Dit essay is het onbetwiste standaardwerk van Max Wildiers Het brengt de kernbegrippen onder ogen in de verschillende wereldbeelden die de mensheid in de loop der tijden in het westen heeft gehad Telkens weer werd anders over de relatie tussen God kosmos en wereld gedacht Dit boek gaat op boeiende wijze na hoe de kosmologie in de evolutie van de westerse cultuur heeft gefunctioneerd Voor de Grieken was de kosmos een volmaakt geordend geheel een sacraal gegeven waar hij met diepe eerbied en eindeloze bewondering naar opzag en zich aan onderwierp Onder invloed van de bijbel kreeg de kosmos in de middeleeuwen een andere betekenis hij was een schepping zoals de mens zelf En omdat alleen de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis had hij ook voorrang op de kosmos Er werd een christelijke wereldbeschouwing opgebouwd door wereldbeeld en geloofsleer op een harmonische wijze met elkaar te verbinden Voor de middeleeuwse mens fungeerde het hi rarchische ordebegrip dat in de kosmos aanwezig werd geacht als de hoogste norm voor het ethische en politieke handelen Vanaf dit moment werd echter ook de secularisering die tot een tragische crisis in de schoot van het christendom zou leiden onafwendbaar Omdat deze synthese tot ver in de ste eeuw gehandhaafd bleef en omdat anderzijds een revolutie in de kosmologie ingeluid door Copernicus en de opkomst van de moderne natuurwetenschappen deze synthese in haar grondslagen hebben aangetast werd de breuk tussen het instituut Kerk en de wereld onvermijdelijk Aan deze scheiding kan geen einde komen zolang het chirstelijke geloofsinzicht vertolkt wordt in begrippen en voorstellingen die niet meer aan onze huidige ervaring van de werkelijkheid beantwoorden De kosmologie heeft immers in de laatste decennia diepgaande veranderingen ondergaan Door de consequenties te aanvaarden die dwingend voortvloeien uit de nieuwe inzichten van de moderne natuurwetenschap zijn wij in onze beschavingsgeschiedenis op een scharnierpunt gekomen we kunnen een nieuw wereldbeeld formuleren waarin er ruimte is voor vrijheid Hiertoe draagt Max Wildiers met dit standaardwerk op unieke wijze bij

 • Kosmologie in de Westerse cultuur: Historisch-kritisch essay

  This book Download ePub PDF Book - Kosmologie in de Westerse cultuur: Historisch-kritisch essay - Dit essay is het onbetwiste standaardwerk van Max Wildiers Het brengt de kernbegrippen onder ogen in de verschillende wereldbeelden die de mensheid in de loop d...

  Read Online
 • De eeuw der onwetendheid

  This book Download ePub PDF Book - De eeuw der onwetendheid - No description available...

  Read Online
 • Het verborgen leven van de cultuur

  This book Download ePub PDF Book - Het verborgen leven van de cultuur - No description available...

  Read Online
 • Wereldbeeld & teologie van de middeleeuwen tot nu

  This book Download ePub PDF Book - Wereldbeeld & teologie van de middeleeuwen tot nu - Wereldbeeld en teologie met als ondertitel van de middeleeuwen tot vandaag is een theologisch filosofisch boek uit van de Vlaamse filosoof Max Wildiers Wildiers...

  Read Online
 • Theologie op nieuwe wegen

  This book Download ePub PDF Book - Theologie op nieuwe wegen - No description available...

  Read Online
 • De muziek der sferen; Vier opstellen over wereldbeeld en cultuur

  This book Download ePub PDF Book - De muziek der sferen; Vier opstellen over wereldbeeld en cultuur - Over het Universum in zijn totaliteit kunnen wij slechts spreken met behulp van vergelijkingen beelden verdichtingen of metaforen In de loop der eeuwen werden v...

  Read Online
 • Afscheid van Los Alamos - Notities uit het nucleair tijdvak

  This book Download ePub PDF Book - Afscheid van Los Alamos - Notities uit het nucleair tijdvak - Sedert het begin van de de eeuw heeft de Westerse beschaving een wending genomen die zij vroeger nooit had gekend Voortaan zou de mens zich zoals Ren Descartes ...

  Read Online
 • Tussen intuitie en weten

  This book Download ePub PDF Book - Tussen intuitie en weten - Zes lezingen gehouden voor de Haagse Leergangen door zes verschillende auteurs Marx Wildiers over Pythagoras B C Damsteegt over Simon Stevin H J Heering over Bl...

  Read Online
 • The theologian and his universe: Theology and cosmology from the Middle Ages to the present

  This book Download ePub PDF Book - The theologian and his universe: Theology and cosmology from the Middle Ages to the present - No description available...

  Read Online
Theologie op nieuwe wegen, The theologian and his universe: Theology and cosmology from the Middle Ages to the present, Het verborgen leven van de cultuur, Tussen intuitie en weten, Kosmologie in de Westerse cultuur: Historisch-kritisch essay, Afscheid van Los Alamos - Notities uit het nucleair tijdvak, De eeuw der onwetendheid, Wereldbeeld & teologie van de middeleeuwen tot nu, De muziek der sferen; Vier opstellen over wereldbeeld en cultuur
No description available, Over het Universum in zijn totaliteit kunnen wij slechts spreken met behulp van vergelijkingen beelden verdichtingen of metaforen br In de loop der eeuwen werden veel metaforen bedacht waarmee nu eens dit dan weer dat aspect van de werkelijkheid naar voren werd gebracht Deze metaforen oefenden en diepgaande invloed uit op de westerse cultuur en vormden aldus een veel vergeten maar wezenlijk bestanddeel van het historische proces br Er schuilt nu eenmaal in de mens een onuitroebaar verlangen om zich in harmonie te weten met het Universum br Is de wereld een levend organisme Is zij een ladder die leidt naar de verborgen godheid Is zij een toneel waarop de mens zijn rol kan spelen Is zij slechts een dode machine die wij tot ons voordeel kunnen exploiteren Of is de wereld bovenal een kunstwerk waaraan wij medescheppend nieuwe schoonheid kunnen toevoegen, Dit essay is het onbetwiste standaardwerk van Max Wildiers Het brengt de kernbegrippen onder ogen in de verschillende wereldbeelden die de mensheid in de loop der tijden in het westen heeft gehad Telkens weer werd anders over de relatie tussen God kosmos en wereld gedacht Dit boek gaat op boeiende wijze na hoe de kosmologie in de evolutie van de westerse cultuur heeft gefunctioneerd br Voor de Grieken was de kosmos een volmaakt geordend geheel een sacraal gegeven waar hij met diepe eerbied en eindeloze bewondering naar opzag en zich aan onderwierp Onder invloed van de bijbel kreeg de kosmos in de middeleeuwen een andere betekenis hij was een schepping zoals de mens zelf En omdat alleen de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis had hij ook voorrang op de kosmos Er werd een christelijke wereldbeschouwing opgebouwd door wereldbeeld en geloofsleer op een harmonische wijze met elkaar te verbinden Voor de middeleeuwse mens fungeerde het hi rarchische ordebegrip dat in de kosmos aanwezig werd geacht als de hoogste norm voor het ethische en politieke handelen Vanaf dit moment werd echter ook de secularisering die tot een tragische crisis in de schoot van het christendom zou leiden onafwendbaar Omdat deze synthese tot ver in de ste eeuw gehandhaafd bleef en omdat anderzijds een revolutie in de kosmologie ingeluid door Copernicus en de opkomst van de moderne natuurwetenschappen deze synthese in haar grondslagen hebben aangetast werd de breuk tussen het instituut Kerk en de wereld onvermijdelijk br Aan deze scheiding kan geen einde komen zolang het chirstelijke geloofsinzicht vertolkt wordt in begrippen en voorstellingen die niet meer aan onze huidige ervaring van de werkelijkheid beantwoorden De kosmologie heeft immers in de laatste decennia diepgaande veranderingen ondergaan br Door de consequenties te aanvaarden die dwingend voortvloeien uit de nieuwe inzichten van de moderne natuurwetenschap zijn wij in onze beschavingsgeschiedenis op een scharnierpunt gekomen we kunnen een nieuw wereldbeeld formuleren waarin er ruimte is voor vrijheid br Hiertoe draagt Max Wildiers met dit standaardwerk op unieke wijze bij, Zes lezingen gehouden voor de Haagse Leergangen door zes verschillende auteurs Marx Wildiers over Pythagoras B C Damsteegt over Simon Stevin H J Heering over Blaise Pascal Theun de Vries over Spinoza Hans Bot over Leibniz en J D North over Newton in het Engels Gemeenschappelijk thema denkers op het breukvlak tussen geesteswetenschappen en natuurwetenschappen